Yuvarlak Masa Toplantıları

Akademisyen, politikacı, bürokrat ve uygulamacıların Okul Tasarımı ve Estetiği teması kapsamında bir sorunu analiz ettikleri oturumlar.