Yayın ve Kitaplaştırma


Konferansta sunulan bilimsel metinlerin özetleri, Konferans öncesinde bildiri özetleri kitabında yayınlanacak ve konferans sorasında katılımcılara dağıtılacaktır.

Konferansta sunulan bilimsel metinlerin tam metinleri, ekitap olarak yayınlanacaktır.

Dergilerin kendi hakem süreçlerinden geçerek kabul edilen bildiriler, ‘Research in Educational Administration & Leadership (REAL)’ dergisinde yayınlanacak veya ‘Medeniyet Eğitim Araştırmaları (MEAD)’ dergisinde ‘2019’da Okul Tasarımı ve Estetiği Özel Sayısı’ olarak yayınlanacaktır.

Ayrıca Konferansta sunulan bilimsel metinlerden uygun olanlar ve editöryal süreçlerden geçenler Okul Tasarımı ve Estetiği adlı bir kitap olarak ulusal bir yayınevi tarafından yayınlanacaktır.