Tema ve Alt Temalar

Ana Tema: “Okul Tasarımı ve Estetiği”

ISPC2019’da ülkemizdeki okulların, eğitim alanlarının ve okul bahçelerinin tasarım, estetik ve işlevsellikleri ile ilgili aşağıdaki konuların ele alınması amaçlanmaktadır. Aşağıdaki listede yer almayan fakat ana tema ile ilişkili benzer konularda da bildiri önerileri kabul edilecektir. 

 • Okul Mimarisinin Tarihi Gelişimi
 • Okul Bahçelerinin Peyzaj Mimarisi
 • Eğitim Yapılarının Mimari Kriterleri
 • Yeşil Okullar – Ekolojik Okullar
 • Kentleşme ve Okul Mimarisi
 • Geleceğin Okul Tasarımları
 • Çoklu Öğrenme Ortamlarının Tasarımı
 • Dijital Öğrenme Ortamları
 • Okul Tasarımının Kültürel Belirleyicileri
 • Çevre Tasarımı ve Eğitim Kazanımları İlişkisi
 • Okul Tasarımı ve Estetiğinde Çağdaş Yaklaşımlar
 • Okul Tasarımının Öğrenci, Öğretmen ve Çalışan Psikolojine Etkisi
 • Okul Tasarımı ve Bahçe Düzenlemelerinde İyi Örnekler
 • Yükseköğretim’de Eğitim Ortamlarının Tasarımı 
 • Kampüs-Yerleşke-Kent İlişkileri
 • Okul-Mahalle-Hayat İlişkisi 
 • Okulların Özel Eğitime Uygunlaştırılmış Tasarımları
 • Çok Kültürlülük ve Okul Tasarımı
 • Arşivlerde Okul Yapılarının Tasarımı