Sözlü Bildiriler

Deneysel, ampirik ya da alan yazın taraması araştırmalarına dayanan bilimsel çalışma sonuçlarının sözlü olarak sunulduğu ve tartışıldığı oturumlar