Sözlü Bildiri ile Katılım

Okul Tasarımı ve Estetiği ana teması çerçevesinde ve konferans alt temalarıyla ilişkili deneysel, amprik veya alan yazın taraması niteliğindeki bilimsel araştırmaları sözlü olarak sunmak üzere bildiri önerisi ile katılabilirsiniz.

Bildiri Yazım Kuralları:

 • Her bir bildiri sunumu için 15 dakika, soru ve tartışma bölümleri için 10 dakika ayrılacaktır.
 • Bildiriler, yazım ve şekil olarak Konferans Sekretaryası tarafından incelenecek, alanında uzman en az iki hakeme gönderilecektir. Hakemlerden birinin görüşünün olumlu diğerinin görüşünün olumsuz olması durumunda aday bildiri üçüncü bir hakeme gönderilmekte üçüncü hakemin görüşüne göre bildirinin kabul/reddine karar verilecektir.

Bildiri ve Poster Özetlerini Değerlendirme Kriterleri:

 • Konferans Temasına Uygunluk: Özgünlük, problemin anlamlılığı, konunun önemi, kongrenin teması ile ilişkisi ve uygunluğu.
 • Bilimsel Özgünlük: Bilimsel/eğitimsel önem, teorik/pratik çerçeve, alana yapacağı katkı.
 • Metodolojik Yetkinlik: Çalışmada kullanılan bilimsel araştırma yönteminin geçerlik ve güvenirliği, ulaşılan sonuçların anlamlılığı, bulguların sonuçlar ile ilişkisi, uygulama, politika ve yeni fikirlerin gelişmesi için sunduğu öneriler ve ifade gücünün yetkinliği.
 • Etkileşime Açıklık: Dinleyiciler ile etkileşim kurmaya açık olması; çoklu perspektiflerin geliştirilmesine olanak tanıması.

Bildiri ve Poster Özetlerde Aranan Biçimsel Özellikler:

 • Özetlerin yaklaşık 100-150 kelime arasında olması,
 • En az 3 anahtar kelimeye yer verilmesi,
 • Problem cümlesi ve/veya açık araştırma sorularının olması,
 • Kavramsal bir çerçeve içermesi,
 • Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmesi,
 • Sonuç ve bulgulara yer verilmesi,
 • Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto ile her iki yana yaslı olarak yazılması,
 • Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanması,
 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-6 stilinin benimsenmesi.

Başvuru süresi dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.