Poster Bildiriler

Deneysel ve amprik araştırmalara dayanan bilimsel çalışma sonuçlarının poster olarak sunulması ve tartışılması.