Poster Bildiri ile Katılım

 • Hazırlanan posterler 50X70 cm. ebatlarında, tek parça ve dik olarak dizayn edilmelidir.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 • Katılımcılar Poster bildirilerini belirtilen saatler içerisinde, kendilerine ayrılmış olan panolarını bularak asacaklardır.
 • Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunmaları ve çalışmaları konusunda bilgi  vermeleri gerekmektedir.
 • Poster oturumunun sonunda posterler katılımcılar tarafından kaldırılacaktır. Oturum bitiminde kaldırılmamış posterler görevliler tarafından kaldırılacaktır. Kongre Komitesi alınmamış posterlerden sorumlu olmayacaktır.
 • Posterler aşağıdaki başlıkları içermelidir:
  • Özet
  • Anahtar kelimeler
  • Giriş
  • Gereç ve Yöntem
  • Sonuçlar ve Tartışma
  • Kaynaklar
 • Bu kısımdaki font büyüklüğü, fotoğrafların ve grafiklerin çözünürlük ve büyüklükleri ile beyaz alana yazılacak olan tüm bilimsel içeriğin yerleştirilmesi yazarların isteklerine bırakılmıştır.
 • Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır.
 • Yazı tipi poster içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.
 • Poster sunumları hazırlanırken erişilebilir olması için:
  • Yazı puntosu (2 metre mesafeden okunabilir olması, en az 18 punto)
  • Renk kontrastlığına dikkat edilmesi (açık zemin üzerinde koyu yazı/görsel veya koyu zeminde açık yazı/görsel)
  • Postere QR kodu (Kare Kod) yerleştirilmesi (sorularınız ve destek için ispc2019@gmail.com mail adresine başvurabilirsiniz)
  • Poster sunumunda betimleme yapılması

Başvuru süresi dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.