Konferansın Dili

Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir. Bütün bildiri, poster, atölye ve iyi örneklerin özetleri her iki dilde de hazırlanacak, tam metinler ise Türkçe ya da İngilizce hazırlanacaktır.