Katılım Türleri ve Yöntemleri

1. Sözlü Bildiri ile Katılım

Okul Tasarımı ve Estetiği ana teması çerçevesinde ve konferans alt temalarıyla ilişkili deneysel, ampirik veya alan yazın taraması niteliğindeki bilimsel araştırmaları sözlü olarak sunmak üzere bildiri önerisi ile katılabilirsiniz.

Bildiri Yazım Kuralları:

 • Her bir bildiri sunumu için 15 dakika, soru ve tartışma bölümleri için 10 dakika ayrılacaktır.
 • Bildiriler, yazım ve şekil olarak Konferans Sekretaryası tarafından incelenecek, alanında uzman en az iki hakeme gönderilecektir. Hakemlerden birinin görüşünün olumlu diğerinin görüşünün olumsuz olması durumunda aday bildiri üçüncü bir hakeme gönderilmekte üçüncü hakemin görüşüne göre bildirinin kabul/reddine karar verilecektir.

Bildiri ve Poster Özetlerini Değerlendirme Kriterleri:

 • Konferans Temasına Uygunluk: Özgünlük, problemin anlamlılığı, konunun önemi, kongrenin teması ile ilişkisi ve uygunluğu.
 • Bilimsel Özgünlük: Bilimsel/eğitimsel önem, teorik/pratik çerçeve, alana yapacağı katkı.
 • Metodolojik Yetkinlik: Çalışmada kullanılan bilimsel araştırma yönteminin geçerlik ve güvenirliği, ulaşılan sonuçların anlamlılığı, bulguların sonuçlar ile ilişkisi, uygulama, politika ve yeni fikirlerin gelişmesi için sunduğu öneriler ve ifade gücünün yetkinliği.
 • Etkileşime Açıklık: Dinleyiciler ile etkileşim kurmaya açık olması; çoklu perspektiflerin geliştirilmesine olanak tanıması.

Bildiri ve Poster Özetlerde Aranan Biçimsel Özellikler:

 • Özetlerin yaklaşık 100-150 kelime arasında olması,
 • En az 3 anahtar kelimeye yer verilmesi,
 • Problem cümlesi ve/veya açık araştırma sorularının olması,
 • Kavramsal bir çerçeve içermesi,
 • Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmesi,
 • Sonuç ve bulgulara yer verilmesi,
 • Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto ile her iki yana yaslı olarak yazılması,
 • Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanması,
 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-6 stilinin benimsenmesi.

BİLDİRİ GÖNDER

2. Poster Bildiri ile Katılım

 • Hazırlanan posterler 50X70 cm. ebatlarında, tek parça ve dik olarak dizayn edilmelidir.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 • Katılımcılar Poster bildirilerini belirtilen saatler içerisinde, kendilerine ayrılmış olan panolarını bularak asacaklardır.
 • Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunmaları ve çalışmaları konusunda bilgi  vermeleri gerekmektedir.
 • Poster oturumunun sonunda posterler katılımcılar tarafından kaldırılacaktır. Oturum bitiminde kaldırılmamış posterler görevliler tarafından kaldırılacaktır. Kongre Komitesi alınmamış posterlerden sorumlu olmayacaktır.
 • Posterler aşağıdaki başlıkları içermelidir:
  • Özet
  • Anahtar kelimeler
  • Giriş
  • Gereç ve Yöntem
  • Sonuçlar ve Tartışma
  • Kaynaklar
 • Bu kısımdaki font büyüklüğü, fotoğrafların ve grafiklerin çözünürlük ve büyüklükleri ile beyaz alana yazılacak olan tüm bilimsel içeriğin yerleştirilmesi yazarların isteklerine bırakılmıştır.
 • Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır.
 • Yazı tipi poster içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.
 • Poster sunumları hazırlanırken erişilebilir olması için:
  • Yazı puntosu (2 metre mesafeden okunabilir olması, en az 18 punto)
  • Renk kontrastlığına dikkat edilmesi(açık zemin üzerinde koyu yazı/görsel veya koyu zeminde açık yazı/görsel)
  • Postere QR kodu (Kare Kod)yerleştirilmesi (sorularınız ve destek için ispc2019@gmail.com mail adresine başvurabilirsiniz)
  • Poster sunumunda betimleme yapılması

BİLDİRİ GÖNDER

3. Atölye Lideri Olarak Katılım

Konferans ana teması çerçevesinde okul yöneticileri ve eğitimcilere yönelik Okul Tasarımı ve Estetiğine ilişkin bir yetkinlik ya da beceri kazandıracak atölye önerisi sunabilirsiniz.

Atölye Öneri Kuralları:

 • Her bir atölye için 45 dakika ayrılacaktır.
 • Atölyenin konusu, kazandıracağı yeterlikler, atölyede uygulanacak etkinlik/öğrenme yaşantıları, kullanılacak araç gereçler ile atölye mekanı ve optimum katılımcı sayısına ilişkin bilgilerin özet olarak gönderilmesi beklenmektedir.

BİLDİRİ GÖNDER

4. İyi Örnek Başvurusu

Okulunuzda/eğitim kurumunuzda uyguladığınız iç veya dış mekanöğrenme ortamı tasarımını, düzenlemesini, bahçe peyzajını, çokamaçlı kullanım mekanını ya da tasarladığınız/geliştirdiğinizi okul içi, okul dışı öğrenme tasarımını sunabilirsiniz. Sunulan iyi örnekler İyi Örnekler Oturumunda sunulacak ve Konferans mekanında poster sunum olarak sergilenecektir. İyi Örnekler, hakemler tarafından değerlendirilecek ve seçilen iyi örnekler ödüllendirilecektir. 

İyi Örnek Başvuru Kuralları:

 • Her iyi örnek sunumu için 10 dakika ayrılacaktır.
 • İyi Örnekler, uygulandığı mekanın betimlemesi, özgün yanları, öğrenci, öğretmen ve varsa veli ve diğer paydaş görüşleri ve mekanın görsellerini kapsayacak biçimde özet olarak gönderilmesi beklenmektedir.

BAŞVURU YAP

5. Dinleyici Olarak Katılım

Konferans boyunca atölye ve yuvarlak masa toplantıları dışındaki bütün oturumlara dinleyici olarak katılmak için dinleyici başvurusu yapmanız yeterlidir. Dinleyici başvurularında sınırlama bulunmamaktadır.

Atölye ve Yuvarlak Masa toplantılarına katılım başvuruları, atölye ve yuvarlak masa temaları belirlendikten sonra ayrıca duyurulacak ve sınırlı sayıda katılım sağlanacaktır. 

Dinleyici olarak katılmak için katılımcı formunu doldurunuz. Formu doldurmak için tıklayınız.

Akreditasyon ve Belgelendirme

Katılımcılara, çağrılı konuşmacı, sözlü bildirici, poster bildirici, atölye lideri, panelist, forum moderatörü, iyi örnek sahibi ve dinleyici olarak katılım belgesi verilecektir.

Konferans YÖK’ün akademik teşvik yönetmeliği ilkelerine göre uluslararası bilimsel toplantı niteliğindedir.