Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş

Dr. Öğr. Üyesi Somayyeh Radmard

Araş. Gör. Dr. İsmail Tonbuloğlu

Araş. Gör. Feride Öksüz Gül

Şeyma Dağ

Cihan Tuncay

Ersin Şanlı

Selvihan Yalçıner

Semiha Altındağ

Bera Zeynep Türkmen

Gülsen Figen Fidan

Öznur Özmutlu Bayrak

Nurgün Varol

Esra Seyratlı Özkan