Bilimsel Program

Konferans kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıda listelenmiştir:

  • Çağrılı Konuşmalar:Okul Tasarımı ve Estetiği temasına ilişkin en son bilimsel bulguların, tartışmaların ve eğilimlerin özetlendiği uzmanlık konuşmaları.
  • Sözlü Bildiri Oturumları: Deneysel,amprik ya da alan yazın taraması araştırmalarına dayanan bilimsel çalışma sonuçlarının sözlü olarak sunulduğu ve tartışıldığı oturumlar.
  • Poster Bildiri Sunumları: Deneysel ve amprik araştırmalara dayanan bilimsel çalışma sonuçlarının poster olarak sunulması ve tartışılması.
  • Paneller: Okul Tasarımı ve Estetiği teması kapsamında belirlenen alt temalardan birinde birkaç uzmanın konuşmacı olarak katıldığını oturumlar.
  • Forumlar: Uygulamacıların, politika yapıcılarla ve bürokratlarla buluştuğu ve sahadaki sorunları soru cevap yoluyla gündeme getirdikleri oturumlar.
  • Yuvarlak Masa Toplantıları: Akademisyen, politikacı, bürokrat ve uygulamacılarınOkul Tasarımı ve Estetiği teması kapsamında bir sorunu analiz ettikleri oturumlar.
  • Atölyeler: Uygulamacıların kendilerini Okul Tasarımı ve Estetiği konusunda geliştirebilecekleri beceri geliştirme eğitimleri.
  • İyi Örnek Sunumları: Türkiye’den ve dünyadan iyi okul tasarımı, bahçe düzenlemesi, öğrenme ortamı örneklerinin sunulduğu oturumlar.