Atölyeler

Uygulamacıların kendilerini Okul Tasarımı ve Estetiği konusunda geliştirebilecekleri beceri geliştirme eğitimleri.

Atölyelere sınırı sayıda katılımcı kabul edilecektir. Katılımcılar başvuru sırasına göre atölyelere alınacaktır.

Atölye / Workshop – 1

BAŞVUR – APPLY

OKUL BAHÇEMİ TASARLIYORUM… YAŞAYAN OKULLAR

Şehirleşme ile birlikte çocukların yeni yaşam alanları okul bahçeleri olarak ortaya çıkmaktadır. Alan genişliği, güvenlik ortamı ayrıca öğrenciler için avantajlı bir durum olarak göze çarpmaktadır. Bundan dolayı okul bahçe alanlarının tasarımlarının en yüksek verim alacak şekilde tasarlanmalı ve kullanılmalıdır. Bu atölye çalışmamızda okul bahçelerinin yaşam alanlarına nasıl dönüştürülebileceği ile ilgili üç boyutlu bir çizim programı kullanarak kendi okul bahçemizi tasarlayacağız. Atölye etkinliği için herhangi bir program bilgisi gerekmemektedir. Temel basit bilgisayar kullanımı yeterlidir. Atölye çalışmamızda ana tema olarak okul bahçe kitaplıkları, şifalı bitkiler alanı oluşturma ve oyun alanları tasarımları yaptırılacaktır. Bu şekilde öğrencilerin kitaplara her yerde ulaşılabilmenin, şifalı bitkiler alanları ile çocukların öğrenme ortamlarının dış mekanda da oluşturulabileceğinin ve çocuklar için vazgeçilmez oyun alanlarının katılımcılar tarafından oluşturup okullarında bu farkındalığı gerçekleştirme isteği ve motivasyonunu artırma hedeflenmektedir. Kendi ilçemizde yaptığımız örnek çalışmaların sunumu ve kazanımları anlatılacak. 5 dakika -Kendi okul bahçe alanının belirlenip çizilmesi -Bahçe kitaplıklarının tasarlanıp yerleştirilmesi. -Şifalı Bitki alanlarının tasarlanıp çizilmesi -Oyun alanlarına oyunların çizilmesi (30 dakika) – Yapılan çalışmaların kısa gösterimi (10 dakika)

Recep Uçan

Şehit Ömer Cankatar İlkokulu

Recep Uçan, 1976  yılında İstanbul’da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü “Polymer Science and Technology” bölümünü İngilizce olarak tamamladı. 16 senedir sınıf öğretmeni olarak çalışmaktadır.  Çeşitli alanlarda yayınlanan eserleri vardır. 
Yayınlanan eserleri: 
 1-Eğlenceli Tangram 2-Mutlu Tangram 3-Tic Tac Toe 4- Okuyorum Boyuyorum 5-Eğlenceli Sudoku  6- Zeytinburnu’nun Gizemi 7- Bil Bakalım Ben Kimim  8- Mete Milli Değerlerini Öğreniyor (Artırılmış Gerçeklik Uygulamalı Hikaye Kitabı)

Atölye / Workshop – 2

BAŞVUR – APPLY

21. YÜZYILIN OKULUNU TASARLAMAK: TÜM OKUL TOPLULUĞU VE KÜLTÜRÜ İÇİN DAHİL EDİCİ/KAPSAYICI YAKLAŞIM

Amaç: Bu atölye çalışmasında, bir okulun yazılı belgelerinde, kültüründe ve/veya fiziki ortamında dahil edici/kapsayıcı yaklaşımın (felsefenin) oluşturulması ve uygulanmasının, okulun paydaşları ve öğrenme-öğretme süreci üzerindeki etkileri eleştirel bir yaklaşımla incelenecektir. Bu atölyeye katılan eğitimciler, dahil edici/kapsayıcı bir okul ortamı oluşturmayı hedefleyen bir vizyon oluşturmak için işbirliğiyle yeni araçlar geliştireceklerdir. Bu amaçla kısa okuma materyalleri üzerinde grup tartışmaları ve “dahil edici/kapsayıcı bir okul ortamı” başlıklı bir değerlendirme ölçeğini grup olarak oluşturma çalışmaları yapılacaktır. Optimum katılımcı sayısı 20-24 kişidir ve 120 dakika sürecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında aynı bölümde başladığı yüksek lisans eğitimini 2004 yılında tamamladı. Eylül 2001- Mayıs 2002 arasında, Amerika’nın Massachusetts eyaletindeki Perkins Görme Engelliler Okulu (School for the Blind)’nda, çok engelli görmeyen çocuk ve gençlerin eğitimi konusunda katıldığı Eğitim Liderliği Programı’ndan mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde başladığı doktorasını Haziran 2012’de tamamladı. 1998 yılında Psikolojik Danışman olarak atandığı Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’ndaki görevine, Şubat 2006’dan Ekim 2010’a kadar “Erken Müdahale ve Çok Engelliler Birimleri”nden ve İş Okulu’ndan sorumlu müdür yardımcısı olarak devam etti. Temmuz 2011 ile Nisan 2012 arasında, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Metin Sabancı Özel Eğitim Okulu kurucu müdürü olarak görev yaptı. Ocak 2013-Temmuz 2015 tarihleri arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerini üstlendi. 2008 yılından bu yana çeşitli üniversitelerde ders ücretli öğretim üyesi olarak dersler vermektedir. ICEVI (Görme Engelli Kişilerin Eğitimi Uluslararası Konseyi) Türkiye ülke temsilcisi, Ayşe Nurtaç Sözbir Günebakan Çok Engelli Görmeyen Çocuklar ve Ailelerine Destek Derneği Genel Sekreteri ve Türkiye Beyazay Derneği Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’dır. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, STK’larLA ve AB tarafından finanse edilen projelerde görevler üstlenen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Dr. Ayyıldız, evli ve iki çocuk annesidir.

Selda MANSUR

Eğitim Proje Yönetimi ve Akreditasyon Danışmanı

Selda Mansur, Türkiye ve çeşitli ülkelerde, anaokulundan üniversiteye çeşitli eğitim kurumlarında ve Sivil Toplum Örgütleri’nde, IBPYP-MYP-DP, High Scope, IGCSE vb farklı müfredat çerçevelerinde, İngilizce öğretmenliği, müfredat yazma ve geliştirme, IB otorizasyon koordinatörlüğü, okul müdürlüğü, yüzyüze/uzaktan öğretmen eğitimciliği, danışmanlık, mentorluk ve yapılandırma çalışma grubu liderliği deneyimine sahiptir. Kurulma aşamasında/kurulmuş okullara akreditasyon ve diğer projelerinde, kurumsal gelişim ve değişim yönetimi, fiziksel donanım ve basılı-elektronik kaynak geliştirme, öğretim programı ve öğrenme ortamı zenginleştirme danışmanlığı, öğretmen ve yönetici eğitimi hizmetleri sunmaktadır. 

Atölye / Workshop – 3

BAŞVUR – APPLY

SPACES and PLACES

BOŞLUKLAR ve MEKANLAR

Spaces and Places address the school physical environment.  Setting up the environment in an inviting manner will contribute to the optimization of students’ learning.  The learning environment that is aesthetically pleasing and properly equipped with materials stimulates the students’ curiosity and provides them with the psychological comfort that will enable them to enjoy learning. Also, each class identity is reflected by the students who inhabit it.  A creative and effective teacher engages the children in creatively setting up the classroom by eliciting their ideas of how to make it a comfortable space.  In addition to setting up the environment from the get-go, the children embellish the walls and shelves with their work. This contribution reflects the class identity and provides the students with a sense of belonging. Regardless of the space of the place, once the sense of belonging is established, the students will feel emotionally settled and hence their learning is optimized.

Ziad El TAWIL

Educational Methodology Trainer for School Stakeholders

MA in Leading Innovation and Change -York Saint John University – UK Coach and Trainer \ Leadership British Council and INTKC UK Arabic, French, English & Turkish  

Okul Tedarikçileri İçin Eğitim Yöntemleri Eğitimcisi

İnovasyon ve Değişim Yönetimi Yüksek Lisansı -York Saint John Üniversitesi – İngiltere Antrenör ve Eğitmen \ Liderlik British Council ve INTKC İngiltere Arapça, Fransızca, İngilizce & Türkçe

Ziad worked as a school principal in Beirut and then in KSA. He then became a trainer with Interactive Knowledge Center Continuous Teacher Professional Development, and at the same time as a Certified A. Counselor with the British Council UKZiad offered a wide range of Multinational teacher professional development to teachers and principals in Beirut & KSA and recently in Istanbul. He also worked as a coordinator with schools in KSA, Qatar and UAE to transfer from traditional to international programs. He is also an PYP Coordinator IB.  Ziad conducts training workshops to develop the educational system by adopting the latest resources of educational technologies that foster inquiry. In Turkey he helps Turkish and Non-Turkish schools by diagnosing the challenges, devising action plans and offering workshops to teachers and principals. Experienced in leadership training, Ziad also conducts training sessions for leaders in non-educational institutions.  Ziad has a wide experience in the educational field as principal, leader, trainer, evaluator, quality controller, And Places with Spaces Design in schools to improve the aesthetic as well.

Ziad, Beyrut’ta ve daha sonra Suudi Arabistan Krallığında(SAK)’da okul müdürü olarak çalıştı. Ardından İnteraktif Bilgi Merkezi Sürekli Öğretmen Mesleki Gelişim Merkezi’nde eğitmenlik ve aynı zamanda British Council İngiltere’de A. Sertifikalı Danışmanlık yaptı. Ziad, Beyrut, SAK ve son olarak İstanbul’da öğretmenlere ve müdürlere geniş Çokuluslu öğretmen mesleki gelişimi yelpazesi sundu. Geleneksel programlardan uluslararası programlara geçiş yapmak için SAK, Katar ve BAE’deki okullarda koordinatörlük yaptı. Aynı zamanda IB İlk Yıl Programı Koordinatörüdür. Ziad, sorgulamayı destekleyen en son eğitim teknolojisi kaynaklarını benimseyerek eğitim sistemini geliştirmek için eğitim seminerleri düzenlemektedir. Türkiye’de zorlukları tespit edip eylem planları hazırlayarak ve öğretmenlere ile müdürlere seminerler vererek Türk ve Türk olmayan okullara yardım etmektedir. Liderlik eğitiminde deneyimli olan Ziad, eğitimsiz kurumlardaki liderler için de eğitim oturumları düzenlemektedir.  Ziad, eğitim alanında ve estetik alanlarını geliştirmek için mekân tasarımına sahip okullarda, okul müdürü, lider, eğitmen, değerlendirme uzmanı ve kalite denetmeni olarak geniş bir deneyime sahiptir.

Atölye / Workshop – 4

BAŞVUR – APPLY

ÖĞRENME, TASARRUF VE SAĞLIK AÇISINDAN YEŞİL OKUL BİNALARI

Yeşil bina ne demek anlayalım. Yeşil okul binaları öğrenme ve sağlıklılık açısından nasıl olmalı? Biz okulumuzu dönüştürmek için neler yapabiliriz?  Neleri üst kurumlar yapabilir?

Doç. Dr. Semiha ŞAHİN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Şahin, İzmir/Bergama’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bergama’da tamamladı. Tarih eğitimine Uludağ Üniversitesinde başladı. Yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesinde Cumhuriyet dönemi eğitimi üzerine yaptı. Doktora sonrası araştırmalarını Amerika Birleşik Devletlerinde Wisconsin-Madison Üniversitesinde eğitim politikaları alanında sürdürdü ve misafir öğretim üyeliği yaptı. Sırasıyla yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük unvanlarını Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalında aldı. Yayınlanmış 2 kitabı vardır. Cumhuriyet dönemi eğitimi başta olmak üzere, öğretmen eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimi alanlarında makaleleri yayınlandı. Yurtiçi ve yurtdışında sempozyumlara, kongrelere katıldı. Tübitak, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığının birçok projesine danışmanlık yaptı. Halen Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalında öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Atölye / Workshop – 5

BAŞVUR – APPLY

OKULLARDA SANAT TERAPİSİ VE UYGULAMALARI

Okulda sanat terapisi uygulamalarının temel amacı, sınıf içi ve sınıf dışı olumsuz davranışları olumlu davranışla değiştirmek ve bu olumlu davranışları hem okula hem de eve  genelleyebilmektir.

Çocuk ile sanat terapisinin, özellikle görsel ve işitsel çalışmalarına yer vermeden önce, hedeflenen davranışlar anlatılır, davranışlar belirlenir ve davranışlar takip edilir. Aynı zamanda ebeveyne başından sonuna bu sürecin bilgilendirmesi yapılır.

Davranışın değişmesini desteklemek amacı ile sanat terapisi teknikleri kullanılacak ve kullanılan bu tekniklerle çocuğun davranış motivasyonuna bağlı olmaksızın değişiklik ve genelleme göstermesi sağlanacaktır. Sunumda ise tüm bu süreç uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Fatma Nihal ADA

Okan Üniversitesi

Psikoloji eğitimini Okan Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra aynı üniversitede Pedagojik Formasyon eğitimini almıştır. 2011 – 2018 yılları arasında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde (PDR) bölüm başkan yardımcısı ve zümre başkanı olarak çalıştığı Doğa Okullarında öğretmen, veli ve öğrencilere çeşitli seminerler düzenlemiş, bireylere danışmanlık hizmeti vermiştir. 2018 yılı itibariyle Yön Koleji’nde PDR Bölüm Başkanlığı ve Okul Müdür yardımcılığı yapmaktadır.  2016 yılından bu yana çeşitli televizyon kanallarında uzman danışman psikolog olarak röportajlar vermiştir. 2016- 2017 yıllarında her hafta ‘Sağlık Olsun’ adlı sağlık programını, 2018 yılında ise ‘Nihal’in Dünyası’ adlı seyahat programını hazırlayıp sunmuştur.2016 yılından beri Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümlerinde Öğretim Görevlisi olarak; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi dönemde Sanat Terapisi ve Uygulamaları, Sosyal Psikoloji, Aile ve Çift Terapisi, Davranış Bilimleri derslerini vermektedir.

Atölye / Workshop – 6

BAŞVUR – APPLY

RICH AESTHETIC SCHOOLS IN POOR AND EXCLUDED NEIGHBOURHOODS AMONG PALESTINIANS IN ISRAEL

Schools are a sign and symbol of progress and a promise of better future. While the promise of education is universal, education conditions are not equal and people experience education differently. The cycle of poverty reconstructs itself: Poor parents live in poor communities who build poor neighbourhoods and send their children to poor schools where they get, usually, poor education that maintains the intergenerational poverty. Research concludes that the effects of residence in a poor neighbourhood are greater for children from low-income families. Educational planners suggest that moving to better neighbourhoods and building richest schools can improve the chances of educational success and social mobility of poor children.

Abraham Maslow suggests that individuals strive to self-actualization by reaching their full potential. In order to reach this stage, Maslow lists a series of needs that are arranges hierarchically: Biological and physiological needs, safety needs, belongingness and love needs, esteem needs, cognitive needs, aesthetic needs, self-actualization and transcendency (helping others).

This presentation will focus on case study of poor schools of poor children who are excluded for national reasons (Bedouins in the Negev – south part of Israel) and Palestinian citizens in East Jerusalem. It will discuss the suggestion of building very rich and extra aesthetic schools in these poor communities as a lift for educational and social mobility of children.

Prof. Khawla ABU BAKER

Alqasemi Academic College

Researcher and lecturer in behavioral sciences, education and family therapy. Professor of Behavioral Sciences, Doctor of family therapy. Served as head of M.Teach program at Alqasemi College of Education (Israel) until 2018.

Prof. Abu Baker is the first graduate doctor of family therapy among Palestinians in Israel (in 1997); the first Palestinian licensed family therapist (in 1997) and the first Palestinian licensed supervisor in family therapy (in 1998) in Israel and the first Palestinian women that was promoted to professorship in the academia in Israel in all fields (in 2008). In 2018 she established “The Society for the Palestinian Couple and Family Therapists in Israel (R.A) and serves as its president.

Prof. Abu Baker lectures locally and internationally on various topics such as: Palestinian minority in Israel, the Palestinian family, Palestinian women and Politics, culturally sensitive clinical work in family therapy, the impact of trauma (due to events such as war, sexual abuse, loss) on Palestinian family and individuals, the impact of gender on relations in Arab families, exclusion in the educational system and the relation between school system and family system.

Professor Abu Baker has published numerous articles in international, Arab and Israeli referee Journals in addition to several books and book chapters. She publishes in English, Hebrew and Arabic – the three languages she is fluent with. In June 2017 she was awarded the American Family Therapy Academy award in the category of “Innovation in the Field of Family Therapy”.

Dr. Haneen MAJADLY

Alqasemi Academic College

Dr of Social Work. Graduate of Mandel School of Leadership in Education. Lecturer at Alqasemi Academic College.

Atölye / Workshop – 7

BAŞVUR – APPLY

INNOVATIVE PEDAGOGICAL DESIGN AT MASSIVE SCALE: TEACHING AND LEARNING IN MOOCS            

Massive open online courses (MOOCs) are innovative pedagogical design emerged in the e-learning landscape. Their potential distinctive educational innovation is attributed mainly to their “Massiveness” and “Openness” dimensions. They give the opportunity to masses of participants, worldwide to acquire a free knowledge without any commitment or prior requirements. They provide high-quality learning materials offered by well-known lecturers from elite universities without the need to meet formal entry requirements. Since they were first launched, MOOCs’ popularity is growing rapidly among adult learners, educational researchers, designers, and instructors. More than eleven thousand MOOCs, ranging from engineering and computer science to history and literature are offered by more than nine hundred universities on various platforms such as Coursera and EdX. Following the world trend of delivering MOOCs, Al-Qasemi Academic College of Education on behaf of the National Digital Bureau, Ministry for Social Equality in Israel; planed a program for the design, development, and delivery of a MOOC titled ” The Hook, the Bait, and the Fish: Approaches to Teaching Thinking” that addresses both the English, the Arabic and the Hebrew speaking populations in the world. In this workshop, we will review the current literature on MOOCs, examining existing research related to MOOC innovative pedagogy, practice, and effectiveness. As a test case, we will describe the educational design process of the ” The Hook, the Bait, and the Fish: Approaches to Teaching Thinking”; and we will share experiences, challenges, and insights.

Keywords: Innovative pedagogy, Massive open online courses (MOOCs), Teaching Thinking.

Dr. Abeer WATTED

Al-Qasemi Academic College of Education

Dr. Abeer Watted is a lecturer and researcher at Al-Qasemi Academic College of Education, director of the Center for MOOC Development and Director of the Excellence Program. Dr. Wattad holds a PhD from the Faculty of Education Science and Technology at the Technion. Her doctoral research was on the topic: Massive open online courses (MOOCs) in nanotechnology and nanosensors: An examination of motivation for learning and knowledge. During her doctoral studies, she partnered in the developed of the Technion’s first MOOC, which is distributed on the Coursera global platform.

Dr. Watted received her BA (1998) and MA (2005) from the Technion Faculty of Civil Engineering and completed an additional master’s degree in education science and technology at the Technion in 2013.

She has participated in more than 20 conferences in Israel and abroad and has published in international journals. Her research interests focus on learning in MOOC environments, project-based learning, lab-based learning, motivating science learning and innovative thinking.

Atölye / Workshop – 8

BAŞVUR – APPLY

BUILDING YOUR INTERNATIONAL SCHOLARSHIP IDENTITY & CAPACITY

The workshop will present cutting edge trends in the academic scholarship for novice scholars including designing scholar’s identity, research, and publication agenda. The workshop also attempts to answer the following questions: (a) Which research can be published and how? (b) What are the outlet of world of journals? (c) How you can build your scholarship capacity in international arenas?

Prof. Khalid Arar (Ph.D.)

President of Al-Qasemi Academic College, Associate Professor of Educational Leadership & Policy Analysis

Associate Editor, International Journal of Leadership in Education, Routledge.

Regional Editor, Journal of Education Administration & History, Routledge.