Atölye Lideri Olarak Katılım

Konferans ana teması çerçevesinde okul yöneticileri ve eğitimcilere yönelik Okul Tasarımı ve Estetiğine ilişkin bir yetkinlik ya da beceri kazandıracak atölye önerisi sunabilirsiniz.

Atölye Öneri Kuralları:

  • Her bir atölye için 45 dakika ayrılacaktır.
  • Atölyenin konusu, kazandıracağı yeterlikler, atölyede uygulanacak etkinlik/öğrenme yaşantıları, kullanılacak araç gereçler ile atölye mekanı ve optimum katılımcı sayısına ilişkin bilgilerin özet olarak gönderilmesi beklenmektedir.

Planlanan atölyeye yönelik düzenlenen özet, e-posta konu satırına ‘Atölye Lideri Olarak Katılım’ başvurusu olduğu belirtilerek ispc2019@gmail.com adresinden iletilecektir.