ISPC 2019

ULURLARARASI OKUL YÖNETİCİLERİ KONFERANSI

INTERNATIONAL SCHOOL PRINCIPALS CONFERENCE

Ana Tema: Okul Tasarımı ve Estetiği

19-21 Haziran 2019

İstanbul

Çağrı Metni

İlk kez düzenlenecek olan ve Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından hazırlanan Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına (OYK2019) sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz. “Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı” İstanbul’da 20 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Okul yöneticiliği mesleğinin gelişmesine katkı sağlamayı, okuldaki sorunların pratik çözümlerine odaklanmayı ve bu yolla okulların niteliğini artırmayı amaçlayan Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (OYK), uluslararası katılımlı, meslektaş etkileşimi odaklı, hakemli bir kongredir.

Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (OYK), okul müdürleri, müdür yardımcıları, bölüm/alan başkanları, zümre başkanları, öğretmenler, denetmenler ve eğitimin çeşitli alanlarında uzman eğitim iş görenleri ile akademisyenleri bir araya getirmeyi, okul yöneticiliğine katkı sağlamaya yönelik pedagojik değerlendirmelerde bulunmayı, araştırma yapmayı teşvik etmeyi ve disiplinler arası bilgi boşluğunu tamamlamayı amaçlamaktadır.  Alanda çalışan uygulamacıları ve tüm bilim insanlarını okul yöneticiliği alanında kapsamlı kavramsal analiz, yöntem uygulamaları, iyi örnekler ve performans değerlendirmelerini içeren araştırmalarıyla Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına (OYK), davet ediyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Önemli Tarihler

Bildiri, Poster, Atölye, İyi Örnek Özeti Son Gönderim Tarihi  : 26 Nisan 2019
Kabul Edilen Bildiri, Poster, İyi Örnek, Atölyelerin İlanı        : 03 Mayıs 2019
Bildiri, Poster, Atölye, İyi Örnek Tam Metini Son Gönderim Tarihi : 31 Mayıs 2019
Erken Kayıt                                      :03-20 Mayıs 2019
Konferans Programının İlanı : 01 Haziran 2019
Atölye ve Yuvarlak Masa Başvuruları : 01-15 Haziran 2019
Geç Kayıt                                         :10 Haziran 2019
Konferans Tarihi                              : 19-20-21 Haziran 2019