Konferansa Davet

ULUSLARARASI OKUL YÖNETİCİLERİ KONFERANSI – ISPC2019

İstanbul, 27 – 28 Haziran 2019

Ana Tema

Okul Tasarımı ve Estetiği

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından düzenlenen Okul Tasarımı ve Estetiği ana temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına (ISPC2019) sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Eğitim mekânlarının tasarımsal özellikleri, farklı meslek grupları ve aktörler arasında sürdürülen çok yönlü müzakere ve etkileşimin bir sonucu olarak şekillenmekte ve toplumsal olarak sürekli yeniden üretilmektedir.  Mimari tasarımın sosyo-mekânsal boyutları ile eğitim süreçleri arasındaki ilişkiyi mimarlık, eğitim bilimleri, insan ve toplumbilimleri alanlarından farklı uzman ve akademisyenlerle tartışmayı amaçlayan “Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı” İstanbul’da 27 – 28 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim yapılarının fiziksel özelliklerinden kaynaklanan sorunlara çözüm önerileri sunmayı ve bu yolla okulların mekânsal tasarım kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (ISPC2019) disiplinlerarası hakemli bir konferanstır. Konuyla ilgili akademik araştırmaları teşvik etmeyi ve disiplinler arası etkileşimi yoğunlaştırmayı hedeflemektedir.

Eğitim alanında çalışan uygulamacıları, mimarları, insan ve toplum bilimlerinden akademisyenleri, konuyla ilgili kapsamlı kavramsal analizleri, yöntem uygulamalarını ve performans değerlendirmelerini içeren araştırmalarıyla Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına (ISPC2019) davet ediyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

ISPC2019 Bildiri Özetleri / Abstracts’ı indirmek için tıklayınız.

ISPC2019 Sonuç Raporunu indirmek için tıklayınız.

Türkiye’de Okul Tasarımı ve Estetiği:
Tespitler, Eğilimler, İlkeler, Öneriler

Bu Politika Notu, 27-28 Haziran 2019’da İstanbul’da gerçekleştirilen Okul Tasarımı ve Estetiği ana temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansında (ISPC2019) hazırlanmıştır. Konferans süresince okul tasarımı ve estetiği üzerine yapılan tartışmalar çerçevesinde dile getirilen eğitim yapıları ile ilgili sorunlar, ihtiyaçlar ve eğilimler doğrultusunda öne çıkan görüşleri kapsamaktadır. Politika Notunun amacı, Türkiye’de eğitim yapılarının mimari nitelikleri, estetiği, güvenliği, erişilebilirliği, gelecek perspektifi bakımından durumu, öğrenme-öğretme süreçlerine uyumluluğu gibi değişkenler açısından değerlendirilmesi ile politika yapıcılara, uygulayıcılarına, araştırmacılara, yapı üretim süreçlerindeki aktörlere yönelik içerik geliştirmek ve üretilen içerikleri kamusallaştırmaktır.

İleri Araştırmalar Çalıştayı Raporunu indirmek için tıklayınız.

Türkiye’de Okul Tasarımı ve Estetiğine İlişkin İleri Araştırma Konuları

Bu çalıştay raporu, 27-28 Haziran 2019’da İstanbul’da gerçekleştirilen Okul Tasarımı ve Estetiği ana temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansında (ISPC2019) konferans süresince okul tasarımı ve estetiği üzerine yapılan tartışmalar çerçevesinde eğitim yapıları ile ilgili dile getirilen sorunlar, ihtiyaçlar ve eğilimler doğrultusunda öne çıkan yeni araştırma alanlarının neler olabileceğine dair araştırmacı görüşlerinin özetidir. İleri Araştırmalar Çalıştayının ve bu raporun amacı, uluslararası katılımlı ISPC2019 sonunda Okul Tasarımı ve Estetiği alanında, kuram politika ve uygulamaların gelişmesini sağlamak amacıyla yeni sorular sormak ve bilimsel yöntemlerle bu soruların cevabını bulabilmek amacıyla alanda çalışan araştırmacıları teşvik etmektir.

ISPC2019 Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Toplantı Raporunu indirmek için tıklayınız.

Bu rapor, 27-28 Haziran 2019’da İstanbul’da gerçekleştirilen Okul Tasarımı ve Estetiği ana temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansının (ISPC2019) sonunda konferansa katılan okul yöneticileri, öğretmenler, akademisyenler ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Toplantısının sonucunda alınan kararları içermektedir.

Türkiye Okul Yöneticileri Raporunu indirmek için tıklayınız.

Türkiye’de okul yöneticiliği mesleğini güçlendirecek bir ekosistemin oluşturulabilmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla okul yöneticiliğinin sosyal, mesleki, politik, yasal, bürokratik ve ekonomik görünümünün fotoğrafını çekmek, sahadan elde ettiği verileri bilimsel değerlendirmeler çerçevesinde analiz etmek, politika yapıcılara, meslektaşlarımıza ve mesleğe intisap etmeyi düşünen adaylara yol açmak ve bu yolla mesleğin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, Dernek üyelerimizin özverili katkıları, geribildirimleri ve destekleriyle bu raporu hazırlamıştır.

Açılış Konferansı
Mecazi ve Gerçek Anlamıyla Eğitim Yerine Erişim Mimarisi

Davetli Konuşmacılar

Panel 1
Türkiye’de Okul Tasarımı ve Estetiği: Sorunlar, İhtiyaçlar ve Eğilimler

Panel 2
Eğitim Yapılarında Erişebilirlik

Panel 3
Öğrenme Ortamı Tasarımı


Panel 4
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Okul Tasarımı ve Estetiği

FORUM
Türkiye’de Okul Tasarımı ve Estetiği: Politika ve Uygulama

ATÖLYELER

Uygulamacıların kendilerini Okul Tasarımı ve Estetiği konusunda geliştirebilecekleri beceri geliştirme eğitimleri.

Atölyelere sınırı sayıda katılımcı kabul edilecektir. Katılımcılar başvuru sırasına göre atölyelere alınacaktır.

#1: Yaşayan Bahçe Tasarımları 1. Gün 13.00 (Recep UÇAN)

#2: 21. Yüzyılın Okulunu Tasarlamak: Kapsayıcı Yaklaşım 1. Gün 14.00 (Dr. Emine AYYILDIZ, Selda MANSUR) 

#3: Spaces and Places / Boşluklar ve Mekanlar 1. Gün 14.00 (Ziad El TAWIL)

#4: Okulumuzu Yeşil Okula Nasıl Dönüştürüz? 1. Gün 17.00 (Doç. Dr. Semiha ŞAHİN, Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN) 

#5: Okullarda Sanat Terapileri ve Uygulamaları 1. Gün 16.00 (Fatma Nihal ADA) 

#6: Rich Aesthetic Schools in Poor and Excluded Neighbourhoods Among Palestinians in Israel 2. Gün 11.00 (Prof. Khawla ABU BAKER / Dr. Haneen MAJADLY) 

#7: Innovative Pedagogical Design at Massive Scale: Teaching and Learning in MOOCs 2. Gün 11.00 (Dr. Abeer WATTED)

#8: Building Your International Scholarship Identity & Capacity 2. Gün 12.00 (Dr. Khalid ARAR)

Atölyeler hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için tıklayınız.

BİLDİRİLER

İYİ ÖRNEKLER

ISPC2019

Konferans Programını indirmek için tıklayınız.

ISPC2019
SOSYAL PROGRAM

Resim/Fotoğraf Sergisi
Türkiye’den ve Dünyadan Okul Tasarımı Örnekleri
27-28 Haziran 2019 Perşembe – Cuma 10:00 – 18:00 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşke C Blok

Türk Müziği Konseri
Öncü Yöneticiler Korosu
Şef: İlksen KODAL 
28 Haziran 2019 Cuma- 14:00 – 15:00
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşke
C Blok
Aşık Paşa Konferans Salonu

Gala Yemeği
27 Haziran 2019 Perşembe – 19:00
Valide Sultan Gemisi

Boğaz Gezisi
27 Haziran 2019 Perşembe – 19:30 – 21:00
Hareket: Üsküdar İskelesi

ISPC2019
DİNLEYİCİ BAŞVURUSU
Detaylı bilgi için Tıklayınız.

ÜCRETSİZ BAŞVUR ÜCRETLİ BAŞVUR
Ücretsiz dinleyiciler, katılımcı seti ve katılım belgesi alamazlar. Öğle yemekleri, gala yemeği ve atölyelere katılım sağlayamazlar.Katılım Ücretine Dahil Olan Hizmetler
1. Katılımcı Seti (Çanta, Yaka Kartı, Defter, Kalem, ISPC2019 Programı, Bildiri Özetleri Kitabı, Rapor, Bülten)
2. Öğle Yemekleri (2 Adet)
3. Çay, Kahve ve Pasta İkramı (8 adet)
4. Atölyelere Katılım
5. Gala Yemeği
6. Katılım Belgesi
Kredi kartı ve banka transferi ödeme bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.